Kölcsönzés

Kölcsönzési határidő

Könyvek (papír alapú mellékletekkel együtt), hangoskönyvek (kazetta, CD), diafilmek: 30 nap.

Egyes dokumentumok kölcsönzési ideje ettől eltérő lehet.

Az olvasótermi és a segédkönyvtári könyvek, valamint a folyóiratok egy része csak a könyvtár zárva tartási idejére kölcsönözhető kezelési költség ellenében.

Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő (az olvasótermi és a segédkönyvtári könyvek, folyóiratok, illetve a hangzó dokumentumok kivételével) legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható, amennyiben az adott dokumentumot nem jegyeztették elő. Hosszabbítást személyesen, telefonon vagy a következő e-mail címen lehet kérni: konyvtar@vktapolca.hu. A hos­szabbítási kérelem akkor tekinthető érvényesnek, ha az olvasót válasz e-mailben értesít­jük.

Könyvtári dokumentumok előjegyzése

Ha a könyvtár állományában meglévő dokumentumhoz a használó kölcsönzés vagy más ok miatt nem jut hozzá, kérheti annak előjegyzését. Az előjegyzés díja 50,-Ft/db. A dokumentum beérkezéséről értesítjük az olvasót, azt a kiértesítéstől számított 10 munkanapon át fenntartjuk a kérő számára.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatók meg a gyűjteményében, könyvtárközi kölcsönzés útján megkéri az olvasónak. Az ilyen módon beszerzett doku­mentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg, díját a minden­kor érvényben lévő postai díjszabás alapján az olvasó téríti meg.

Távolról elérhető online szolgáltatásaink

Olvasóinknak lehetőségük van arra is, hogy a hosszabbítást, előjegyzést a honlapunkon, saját felhasználói felületükön keresztül végezzék el.