Iskolatörténeti kiállítás

A tanterem

A tanteremben kerültek elhelyezésre a ma már meglepő méretű iskolapadok. A katedrán nyitva az 1900-as évek elejéről való osztálykönyv, a tapper és a kalamáris. A harmónium felett a Himnusz nagyméretű kottája látható, a hangszer kottatartóján pedig énekek és meg­zenésített versek, köztük Petőfi Sándor: Füstbe ment terv című műve. A falakon természet­tudományi, szám- és mennyiségtani szemléltető képek, történelmi események ábrái. Az is­kolai szekrényben régi tankönyveket, palatáblákat és tintatartókat szemlélhet a látogató.

 

Tanszer- és szemléltetőeszköz-történeti tárlat

E kiállítóteremben taneszközök, szemléltetőeszközök, tankönyvek és gyermekmunkák, ezen kívül számtalan érdekesség látható a XVII. századtól kezdődően a XX. század első harma­dáig. A XIX. század végéről származó szemléltetőeszközök legszebbjei a Föld és Hold, va­lamint a Föld, Hold és Nap keringését modellező tellúriumok, a galvanométer, a Calderoni-féle vízbontó készülék és a Lechlance galvanoelem. Érdekesek a gyertyás és petróleumlámpás diavetítők, a régi idők gyermekeinek rajzai, makettjei, barkácsolásai, kézimunkái és gyűjte­ményei, valamint az iskolaépület hajdani kinézetét szemléltető makett.