Évfordulónaptár

264                                1755 éve
Egy, a felirata szerint 264-ből származó római sírból a “…Szent-Györgyhegyen egy munkás ásá alkalmával cserépedényben egynehány száz darab római pénzt talált”. A lelet 118 darabból állt.

374                                1645 éve
Ellenséges támadás érte a rómaiak által lakott tapolcai térséget. Ezt Kékkút nagy római birtokközpontjának régészeti leleti tanúsítják.

1344                               675 éve
Oklevélben szereplő információk alapján a Tapolca és Tomaj közötti utat “vásárosútnak” (másként “régi útnak”) nevezték, ami jelentős forgalomra és élénk kereskedelemre utal. A hetivásárok napja a szerda volt.

1554                                465 éve
Tapolcát a lövöldi karthauziak bérbe adták a veszprémi püspöknek, a bérbeadás tényét a király is megerősítette.

1554. június 29.            465 éve
Gyulaffy László e napon kelt levelében jelentette Nádasdy Tamás nádornak, hogy a tapolcai erősséget (várkastélyt) leromboltatta, a templomot és a szerzetesek házát pedig ép állapotban átadta a lövöldi priornak.

1554. november            465 éve
A török ostrom alá vette Csobánc várát, de eredménytelenül. A vár azonban az ostrom következtében erősen megrongálódott, egyik fala ledőlt.

1559                                 460 éve
Csobánc várát ismét megostromolják a törökök – sikertelenül.

1569                                 450 éve
Tapolca mezővárosként szerepel egy összeíró jegyzéken.

1579                                  440 éve
Ebből az évből való Sambucus János császári udvari orvos térképe, amely a Tapolcai-medencének a Balaton általi elöntésére utal.

1599                                  420 éve
Tapolcán ez időben több iparoscéh is működik. 1599-ben a varga céh kapott kiváltságlevelet (privilégiumot) a királytól.

1609                                  410 éve
Ebből az évből való az a pecsét, amelyet a Lessner Sámuel-féle ház alapjainak ásásakor találtak. Körirata: “Tapolczai bíró Jósa Gáspár 1609”.

1664                                  355 éve
A török-tatár seregek egyik hadoszlopa Csobánc vára alatt vonult Tapolca felé. A hadjáratban részt vevő Evlia Cselebi török világutazó leírása szerint ekkor “Csobánc vára… a németek kezén volt”. Szintén ő írja a várról: “nagyon erős palánka”.

1669                                  350 éve
1669-ig volt a Rátold nembeli Gyulaffy-család birtokában Csobánc vára és vártartománya (1300-tól). (Ezt követően a vár az Eszterházy-családé lesz.)

1669. február 18.            350 éve
Egy korabeli jelentésben olvasható: “Egész Zala megye nemcsak elégett, hanem népét is minden marhájukkal együtt elvitte és levágta a pogányság, s maradékja ezután “naturali morte” mintegy pestisben meghalt.”

1709. július 15.               310 éve
A császári csapatok elfoglalták Sümeg várát. Velük együtt vonult be Volkra János veszprémi püspök, aki elismerte a Tapolca 1656. évi szabadságlevelében foglalt jogokat és azokat az utódokra is kiterjesztette.

1709. augusztus             310 éve
Dierling János főgenerális elfoglalta Csobánc várát, ezzel együtt Tapolca is császári kézre került.

1774                                  245 éve
Ekkor épült a diszeli templom a település középkori templomának helyén, amely a 16. században a török harcok idején pusztult el.

1784                                  235 éve
Felújították Tapolcán a római katolikus templomot.

1784                                  235 éve
A II. József által elrendelt első magyarországi népszámlálás adatai szerint Tapolcán a népesség összesen 2387 fő, ebből férfi 1146 (48%). A házak száma 422, a családok száma 588.

1809                                  210 éve
Kőkeresztet állítanak a diszeli és a keszi út elágazásánál.

1809                                  210 éve
Batsányi János Napóleon seregeivel Párizsba megy.

1814                                   205 éve
Richard Bright angol orvos, geológus, utazó látogatott el magyarországi útja során Szigligetre és a Szent György-hegyre. 1815-ben jelent meg könyve Richard Bright utazásai a Dunántúlon 1815 címmel.

1839                                  180 éve
Petényi Salamon János természettudós, ornitológus ebben az évben kutatta a Tapolcai-medence madárvilágát.

1849                                  170 éve
Kolerajárvány tört ki, ennek következtében Tapolcán 331 ember halt meg. Ez is mutatja, hogy ez időben az egészségügy elmaradott volt.

1849. augusztus 22.       170 éve
Knezevits ezredes az osztrák csapatok élén megszállta Tapolcát. A városra 24.000,-Ft hadisarcot vetett ki.

1854. augusztus 16.        165 éve
Tapolcán tűzvész pusztított.

1869                                   150 éve
Az intézményesített tűzoltóság megszervezésének első törekvései Tapolcán. Megalakul a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egylet. A tűzoltóparancsnok ekkor Dr. Hajós Mihály volt.

1869                                   150 éve
Megalakult a Tapolczai takarékpénztár-részvénytársaság.

1879. augusztus 5.          140 éve
Tapolcán tűzvész pusztított.

1884                                   135 éve
Megalakult Tapolcán az Ipartestület. Első elnöke Fülöp Károly csizmadiamester, jegyzője Sebestyén Mihály szabómester volt.

1884. január 3.                135 éve
Megjelent az első, Tapolcán kiadott újság, a Balaton, “Tapolca, Sümeg és Balatonfüred helyiérdekű hetilapja”.

1884. március 2.              135 éve
Megkezdte működését az Ipartanoda. Itt folyt az iparos tanulók oktatása, miután 1883-ban megszűnt a tanonciskola. A tanulók száma ekkor 137 volt.

1884. május 4.                  135 éve
A véndeki erdőben elfogták Savanyú Jóskát és megvasalva Tapolcára hozták.

1884. június                       135 éve
Megalakult Tapolcán a helyi Vöröskereszt Egyesület.

1884. november                135 éve
Megnyitották Tapolcán az újonnan épült római katolikus iskolát.

1889                                     130 éve
A Leszner József-féle borkereskedés alapítása, amely évente 3000 hektoliter bort szállított külföldre.

1889                                     130 éve
Megalakult Tapolcán a Balaton-melléki takarékpénztár részvény-társaság.

1894                                      125 éve
Frisch László birtokán bronzkor végi-kora vaskori urnatemetőt és késő vaskori csontvázas és urnasírokat találtak szőlőtelepítés alkalmával.

1894. március 20.              125 éve
Nagyarányú utcai fásítás kezdődött Tapolcán. A fásítást végző munkások középkori (kb. 12. századi) sírokra bukkantak a Liger-vendéglő előtti Szent Miklós-temető területén, a mai Damjanich utca és a Keszthelyi út torkolatának közelében.

1894. március 28.              125 éve
Megkezdte működését Tapolca első “műmalma” (a mai Hotel Gabriella épülete helyén állt a malom).

1894. április 1.                    125 éve
Életbe lép Tapolca első “építési és szépészeti szabályrendelete”, amelyet a helyi lap részletesen ismertet.

1894. június                        125 éve
A tapolcai járás területén található szőlőnek ekkorra már a 85%-át elpusztította a filoxéra.

1899. április 9.                   120 éve
Megalakult a Badacsonyvidéki Borértékesítő Pinceszövetkezet.

1899. június 13.                  120 éve
Tapolcán a vasút mellett lévő parkot “Erzsébet parknak” nevezték el (a merénylet következtében elhunyt Erzsébet királyné emlékére).

1904                                     115 éve
Dr. Jordán Károly barlangász ez évben készítette el a Tavasbarlang alaprajzát és metszeteit.

1909                                     110 éve
Ez évben kezdték meg a bazaltbányászatot a halápi hegyen.

1909                                     110 éve
Ez évben épült fel a Dienes-szálloda (ma a Városháza épülete). Az alsó szinten “polgári szoba, bor és sör csarnok valamint étterem” is működött. Az intézmény az 1930-as évek közepéig volt a Dienes-család birtokában.

1909. július 8.                   110 éve
Ekkor adták át a forgalomnak a Börgönd-Szabadbattyán-Balatonfüred-Tapolca (északi parti) vasútvonalat. A beruházás költsége 15,5 millió korona volt.

1914                                     105 éve
Ez évben alakult meg a Tapolcavidéki Gazdasági Takarékpénztár Rt. (1929-ben szűnt meg.)

1914. február 19.               105 éve
A Pannónia Szállóban első alkalommal kinetofon előadást – azaz “beszélő mozit” – tekinthetett meg a közönség. Ez volt a mozi elődje.

1914. október 19.              105 éve
Felavatták az emeletráépítéssel bővített, felújított tapolcai elemi fiúiskolát, a mai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola elődintézményét.

1914. november 19.          105 éve
Befejezték a tapolcai kórház építését. Első ápoltjai a fronton megsebesült katonák voltak.

1919                                     100 éve
Megalakult a Tapolcai Hitelszövetkezet.

1919. március 22.              100 éve
Kerékjártó Kálmán Tapolcára érkezett. Az ezt követő időszakban Tapolcán járási és községi direktóriumi elnök, népbiztos, teljhatalmú politikai és katonai megbízott, a forradalmi törvényszék elnöke volt. A tapolcai temetőben nyugszik.

1919. március 23.              100 éve
A tapolcai Szocialista Párt népgyűlésén megalakították a Munkástanácsot, amely átvette a közigazgatás irányítását.

1919. március 23.              100 éve
Megalakult a Kommunisták Magyarországi Pártjának Tapolcai Szervezete. A Batsányi u. 2. számú házon ennek emlékére elhelyezett emléktáblát 1969-ben avatták.

1919. március 30.              100 éve
A Tapolczai Lapok lefoglalása, sajtóbizottság felállítása.

1919. április 1.                    100 éve
Kerékjártó Kálmán elnökletével megalakult Tapolcán a Forradalmi Törvényszék.

1919. május                        100 éve
Ebben a hónapban történt a Dienes-vendéglő és a mozi államosítása.

1919. május 1.                    100 éve
Nagyszabású népünnepély az első szabad május elsején.

1919. június                       100 éve
Ebben a hónapban államosították a tapolcai oktatási intézményeket.

1919. augusztus 5.            100 éve
Két páncélvonat érkezik Tapolcára székely katonákkal. A vasutasok átállnak, fegyveres utcai harc bontakozik ki, amelynek során Sándor Lajos életét veszíti. (Sándor Lajos a Tanácsköztársaság idején járási politikai megbízottként volt jelen Tapolcán. Fellépett a lázongó tapolcai vasutasok ellen. Sírja a tapolcai temetőben található.)

1919. szeptember 9.         100 éve
Tapolcán nagyobb tömeg megrohanta a város zsidó vallású lakosságát, a lakásokat és az üzleteket kifosztották, törtek-zúztak. A zsidóüldözésnek két halottja és több súlyos sebesültje volt. Diszelben hasonló események játszódtak le, itt kilencen haltak meg.

1919. november 11.          100 éve
Utcára került a Tapolcai Ujság keresztény politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap, amely 20 éven át heti egy alkalommal folyamatosan megjelent. Első főszerkesztője Keszler Zoltán volt.

1924                                      95 éve
Güns Rezső átépíttette és modern nagyáruházzá alakíttatta át az 1917-ben megvásárolt Kardos Mór-céget. Az 1930-as években ez volt a környék legnagyobb áruháza, amely divat- és textilárukat, szőnyeget és cipőt stb. egyaránt árusított.

1929. április 8.                   90 éve
Az első tapolcai vízmű átadása.

1934. május 10.                  85 éve
A Batsányi-házaspár ünnepélyes temetése a tapolcai régi temetőben a linzi exhumálást követően. A hamvakat közös koporsóban, a város által adományozott díszsírhelyen temették el.

1939. december 16.          80 éve
Megjelenik a Tapolca és Vidéke keresztény nemzeti, politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap első száma. A lap felelős szerkesztője Nagy Károly.

1939. december 25.          80 éve
Megszűnt a 20 éven át hetente folyamatosan megjelenő Tapolcai Ujság.

1944. június 19.                  75 éve
Tapolcáról és környékéről 800 zsidót hurcoltak el Auschwitzba, Buchenwaldba és Mauthausenbe. Közülük mindössze 112-en tértek vissza.

1944. november 25.          75 éve
Megszűnik a Tapolca és Vidéke című hetilap.

1944. december 9.            75 éve
Az 1. gyalogezred és a 25. felderítőzászlóalj harcálláspontját Tapolcán alakították ki.

1944 év vége                       75 éve
Légoltalmi óvóhelyként használták a barlangot. (Geológus szakértő is véleményt nyilvánított a témában.)

1949                                     70 éve
Megalakult a KIOSZ (Kisiparosok Országos Szövetsége), amelynek elődje az Ipartestület volt.

1949                                    70 éve
A Veszprémi Körzeti Könyvtár letéti népkönyvtárat alakított Tapolcán. Ez volt a városi könyvtár elődje. Az intézmény állománya ekkor néhány száz kötet volt.

1959. május 9.                  60 éve
A Batsányi Emlékbizottság első alkalommal rendezett irodalmi estet fővárosi és megyei írók részvételével.

1964. április 4.                  55 éve
Kollégiummá nyilvánítják a Batsányi János Diákotthont.

1964. május 17.                  55 éve
Ekkor avatták Batsányiné Baumberg Gabriella mellszobrát az egykori Batsányi-portához tartozó területen a Kistó partján. A szobor alkotója Kocsis András Kossuth-díjas szobrászművész.

1969                                    50 éve
Megalakult a Batsányi Művelődési Központ pedagóguskara.

1969. április 4.                  50 éve
Megnyílt a Bauxit Étterem az Ady E. u. 20 szám alatt.

1969. május 17.                 50 éve
E napon avatták Török János mezőgazdász, publicista emléktábláját a Batsányi J. téren (Panteon). Az emléktábla Pintér Lajos kőfaragő munkája.

1969. szeptember 1.         50 éve
Megnyílt a 75 férőhelyes 4. sz. óvoda az Alkotmány utcában. Az intézmény a BBV anyagi támogatásával készült el.

1969. november 30.          50 éve
Megnyílt Veszprém megye első szövetkezeti áruháza, a Tapolca Áruház a Deák F. u. 2. szám alatt, 2400 m2 alapterülettel.

1974                                     45 éve
Ebből az évből való a Tavasbarlang térképe, amely dr. Kessler Hubert, Hortolányi Gyula és Horváth Győző felmérései alapján készült.

1974. március                   45 éve
Tapolca város Tanácsa első ízben adta ki a “Tapolcáért” emlékérmeket azoknak, aki a városért társadalmi munkában a legtöbbet tettek. (Az emlékérmet és az oklevelet a Baumberg Gabriella szocialista brigád tagjai vehették át: Balogh Ferencné, Bazsó Endréné, Borsai Andorné, Horváth Ferencné, Horváth Jánosné, Hosszú Ferencné, Kövesi Péterné, Káli Béláné, Nagy Ferencné, Porkoláb Gyuláné, Somogyi Jánosné, Recsetár Imréné, Vörös Józsefné, Egri Árpádné, Novák Lászlóné és Nyirő Lászlóné.)

1974. április 1.                  45 éve
Elkészült a Bakony Művek új gyáregysége, amelyben személygépkocsi-alkatrészeket (ablaktörlő-garnitúrákat) gyártanak. Az üzemegység közel 30 millió forint beruházással készült el.

1974. április 12.                45 éve
Horváth Győző könnyűbúvár csoportja felderítő és térképező munkát végzett a Tavasbarlang vízzel kitöltött járataiban.

1974. április 26.                45 éve
E napon avatták fel Tapolcán a Balatontourist Nord új irodáját.

1974. július                       45 éve
Beköltöztek a lakók az első Y-házba, a bauxitbánya új lakótelepének első épületébe. 94 család kapott itt otthont.

1974. augusztus 4.           45 éve
A katonai eskütételnek Tapolcán korábban nem volt hagyománya. E napon tettek először ünnepélyes keretek között nyilvános katonai esküt a tapolcai helyőrség sorkatonái.

1974. szeptember 1.         45 éve
A Bányásznap alkalmából a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat székháza előtt felavatták Marton László “Jel az időben” című szoborkompozícióját.

1974. szeptember 29.      45 éve
Dr. Papp Pál tiszteletére írt ki országos meghívásos dobó emlékversenyt a Veszprém városi sportfelügyelőség. Első alkalommal e napon tartották Veszprémben a tornát. A versenyen legjobb eredményt elérő sportoló részére Csermák József olimpiai bajnok ajánlott fel egy értékes örökös vándorserleget.

1974. november 5.           45 éve
E napon avatták a Batsányi gimnázium új, önálló könyvtárát. A könyvtár állománya ekkor 12 ezer kötet volt.

1979                                    40 éve
Megalakult a Batsányi János Művelődési Központ vasútmodellező köre.

1979. április                      40 éve
Szegeden rendezték meg az Országos Diák Képző-, Ipar-, és Népi Díszítőművészeti kiállítást. A kiállításon Barka Ferenc, a tapolcai Batsányi János Gimnázium 3. a osztályos tanulója elnyerte a szegedi városi KISZ-bizottság értékes különdíját 6 plakátból álló tanácsköztársasági kollekciójával.

1979. május                       40 éve
A felújítást követően ismét megnyílt a Tavasbarlang. A felújított elektromos hálózat segítségével a föld alatti tó karsztvizét alulról világítják meg színes lámpákkal. Megszűnt a Tavasbarlang vizének korábbi apadása, ismét biztosított a csónakázás lehetősége.

1979. május 18.                40 éve
Átadták a városi kórházban a MEDICOR új, világszínvonalú, korszerű panelműtőjét.

1979. június                       40 éve
Kivonták a tapolcai MÁV Vontatási Főnökségnél a forgalomból a gőzmozdonyokat. A helyüket diesel-mozdonyok foglalták el.

1979. augusztus               40 éve
Tapolca északi határában 5 ezer köbméteres víztároló medencét épített a Dunántúli Vízügyi Építő Vállalat. A medence biztosítja a Nyirád és az Erzsébet-forrás közötti távvezeték egyenletes vízellátását, illetve Tapolca csúcsidei vízellátását.

1979. szeptember 2.        40 éve
A Bányásznapon avatták a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat Munkásművelődési és Továbbképző Központját. Az új létesítmény 30 millió forintos költséggel készült el. Az épület hangosító központjában szinkrontolmács-rendszer, az emeleti részen műszaki könyvtár kapott helyet.

1984                                   35 éve
Mintegy félmillió forintos ráfordítással gyakorló postahivatalt alakítottak ki a Batsányi gimnázium postaforgalmi tagozata részére. A tanpostán a valódi postához hasonlóan minden megtalálható.

1984. január                    35 éve
A Balaton-felvidéki Vízi Társulás dolgozói megkezdték a Malom-tó medrének tisztítását. Mintegy 5000 köbméter iszapot emeltek ki a mederből, majd azt zúzott bazalttal és agyaggal fedték le, hogy a tó növényzete újra élhessen. A tó feltöltését július hónapra tervezték.

1984. március                 35 éve
Megkezdte az üzemszerű termelést az új bazaltgyapotgyár. A gyárnak Uzsáról szállítottak nyersanyagot. A beruházás értéke egymilliárd forint volt. Az itt készült szigetelőanyag egy része exportra került.

1984. április 3.                35 éve
Új gyógyszertárat adtak át rendeltetésének. Az új létesítmény a keleti városrészben található (az Y-házak tövében). Alapterülete 133 négyzetméter.

1984. augusztus 6.          35 éve
Új postahivatal nyílt az Y-lakótelepen. Az új posta (2-es posta) a városi tanács és a Soproni Postaigazgatóság közös beruházásának eredményeként létesült.

1984. augusztus 15.        35 éve
Hosszú szünet után ismét a Lenin tér 10. szám alatt (korábbi helyén) megnyílt a szövetkezeti könyvesbolt. Az üzletet az ÁFÉSZ a korábbinál lényegesen nagyobb alapterületen, emeleti szinttel és raktárhelyiséggel bővítve újíttatta fel. (A könyvesbolt korábban a Vasudvarban működött.)

1984 nyár                        35 éve
Dr. Törőcsik Zoltán irányításával vette kezdetét az a régészeti felderítés a Templom-dombon, amelynek eredményeként nagy számú ép és bolygatott sír, illetve – a templom és a hajdani zárda között – bonyolult falegyüttes, épületmaradványok bukkantak felszínre. (A bástyarészlet a szakértői vélemények szerint nagy valószínűséggel az 1448-ban emelt karthauzi templomerőd maradéka.)

1984. szeptember 8.      35 éve
A VTVB tájékoztatta a lakosságot, hogy a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet elkészítette a Tapolcai-medence általános rendezésiterv-programját. A szöveges-rajzos dokumentációt hozzáférhetővé tették a lakosság számára is.

1984. október 2.              35 éve
Mádl Ildikó sakk Európa-bajnok.

1984. november              35 éve
Három új teremmel és az azok összeköttetését biztosító lejtaknával bővült a tapolcai kórház barlangterápiás részlege. A fejlesztés a Magyar Alumíniumipari Tröszt anyagi hozzájárulásával valósult meg.

1984. november              35 éve
Átadták az első, az Y-házaktól északkeletre fekvő területen alagútzsaluzással épült, 32 lakást magába foglaló épülettömböt (Egry József utca). 1986 májusáig 330 lakás építését tervezték.

1984. november 11.        35 éve
Ekkor nyitották meg Tapolcán a Badacsonytomaj és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségét.

1989                                  30 éve
A Városi Tanács megalapította a Tapolca és Vidéke című, havonta megjelenő újságot.

1989                                30 éve
Ez évben avattak emléktáblát Wollák Tibor boltigazgató emlékére a Deák F. u. 6. számú épületen.

1989. január 1.             30 éve
A Városi Múzeum a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságtól átkerült a tapolcai Városi Tanács kezelésébe.

1989. április 6.            30 éve
Tapolcán nyílt meg a Magyar Hitelbank Rt. legújabb irodája.

1989. április 6.            30 éve
Bevásárlóudvar – divat-, ajándék- és sportüzletekkel – nyílt a Lenin tér 4. szám alatt, a Malom-tó szomszédságában.

1989. április 12.          30 éve
Az Isolyth Szigetelőanyag Gyárban hét, összesen ezer négyzetméter alapterületű fóliasátorban bazaltgyapoton neveltek gerberát. A sátrakat hulladékenergiával fűtötték. Paradicsom és uborka termesztésére újabb ezer négyzetméteres sátor építését kezdték meg.

1989. április 20.         30 éve
A Minisztertanács 1989. április 20-án hozott döntése értelmében Nyirádon megszüntették a bauxitbányászatot. Az intézkedést a Hévízi-tó megmentése érdekében foganatosították. A Bakonyi Bauxitbánya Vállalat tiltakozó levelet juttatott el a Minisztertanács titkárságához és a SZOT-hoz, amelyben megfogalmazták, hogy a kormánydöntés nem a megalapozott, körültekintő szakértői véleményen alapul.

1989. május 18.          30 éve
A Múzeumok Világnapján Pusztai Ferenc művelődési miniszterhelyettes ünnepélyes keretek között átadta a Templom-dombon létesült romkertet, illetve felavatta Marton László Múltunk című köztéri alkotását.

1989. augusztus        30 éve
Megjelent Sági Károly-Törőcsik Zoltán: A tapolcai romkert című kiadványa.

1989. szeptember      30 éve
A városi könyvtár (az Arany J. u. 8. szám alatt) bevezette a hangoskönyvtár szolgáltatást. A művek magnószalag formájában kölcsönözhetők, a szolgáltatás díjmentes.

1989. szeptember      30 éve
Nagyméretű várostérképeket (4 db) helyezett el a Tapolcai Városszépítő Egyesület a település leglátogatottabb helyszínein.

1989. szeptember 21. 30 éve
E napon avatták a Budapest Bank Rt. 31. országos (tapolcai) kirendeltségét. A pénzintézet egy kétszintes, 500 négyzetméteres épületben kapott helyet.

1989. október             30 éve
A 3. számú Általános Iskola felvette Batsányi János nevét.

1989. október 5.         30 éve
A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete közreműködésével, tapolcai helyszínen rendezték meg a vadászkutya (vizsla) világbajnokságot. Ugyanitt került megrendezésre a Szent Hubertus Bajnokság, amelyen vadászok és jószágaik együtt mérettek meg.

1989. november         30 éve
Az I. számú Általános Iskola felvette Bárdos Lajos nevét. Leleplezték az iskola névadójának emléktábláját, amelynek alkotója Marton László szobrászművész.

1989. december 13.     30 éve
Széles körű ásatási munkák folytak a Malom-tó környékén. Az ásatás célja a tapolcai vár romjainak feltárása, illetve a tó 1272 óta álló alsó malmának felújítása volt.

1989. december 24.    30 éve
A tapolcai könyvtár gyermekrészlegének épülete leégett. Az épületben és a berendezésben 800.000 forintos kár keletkezett. A tűzeset nagy valószínűséggel betörés folytán történt, az épületbe 2 fiatalkorú hatolt be, megrongálták a helyiséget és a berendezést és távozásuk után égő gyertyát hagytak az épületben.

1994. január 1.             25 éve
Megnyitották a tapolcai kórház belgyógyászati részlegét.

1994. január 15.           25 éve
A 4. sz. Általános Iskola tornaterme volt a helyszíne az ÁSZ című műsornak, amelyet a Magyar Televízió élőben közvetített. A műsort Geszti Péter vezette.

1994. március 24.         25 éve
E napon került sor a mentőállomás új, korszerű épületének átadására az Ipar u. 3. szám alatt (volt GAMESZ-épület).

1994. május 14.             25 éve
Tapolcán rádióadó kezdte meg működését. A Tapolca Rádió e naptól szombatonként sugárzott 10-22 óráig.

1994. augusztus 20.      25 éve
A tiszteletére rendezett emlékverseny ünnepélyes megnyitóján felavatták Dr. Papp Pál emléktábláját a Batsányi J. téren (Panteon).

1994. szeptember           25 éve
Tapolca város díszpolgári címet adományozott Marton László szobrászművésznek.

1994. szeptember           25 éve
A piac mellett, a Bajcsy-Zsilinszky utcában nyílt meg egy új, magánkézben lévő gyógyszertár, a Pelikán patika.

1994. december 17.        25 éve
E napon avattak emléktáblát Vastagh János tanár tiszteletére a Kossuth u. 6. számú ház falán.

1999                                  20 éve
Ez évben kezdte meg működését a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola. Az intézmény jogelődje, a Tapolcai Római Katholikus Elemi Fiúiskola 1884-ben nyitotta meg kapuit.

1999. január 29.           20 éve
A megyében elsőként vált hozzáférhetővé az interneten keresztül a tapolcai könyvtár állománya a használók számára (online katalógus).

1999. július 31.              20 éve
Halálának 150. évfordulóján avatták a róla elnevezett utca saroképületén elhelyezett fülkeszobrot Petőfi Sándor emlékére. A Galéria épületén elhelyezett szobor alkotója Raffay Béla.

2004                               15 éve
Ez évtől tartozik Tapolca testvérvárosainak sorába Pozsony-Ruzinov és Zabola.

2004                               15 éve
A Tapolcai füzetek sorozat 24. számaként jelent meg Keresztury Dezső: Batsányi János című könyve.

2004. január                15 éve
Feltárták a barlangnak a neves tapolcai barlangkutatóról, Plózer Istvánról elnevezett ágát. A feltárást a Plózer István Víz alatti Barlangkutató Szakosztály tagjai végezték.

2004. április 23.         15 éve
E napon avatták a Tapolca erdélyi testvérvárosa, Zabola által ajándékozott Székelykaput.

2004. április 23.         15 éve
Ezen a napon vette át a város a Magyar Urbanisztikai Társaság által adományozott Hild János-díjat.

2004. június 4.           15 éve
A Köztársaság téren e napon történt a Trianoni Emlékhely avatása.

2004. szeptember 21.  15 éve
4 év után végleges helyén, a tópartra vezető díszudvarban kapott helyet Marton László Kossuth-díjas szobrászművész Négy évszak című szoborcsoportja. A szoboravatót e napon tartották.

2004. október 6.            15 éve
A Katonai emlékparkban e napon avattak emlékoszlopot az aradi vértanúk tiszteletére.

2004. december 17.       15 éve
Felavatták Vastagh János tanár, mezőgazdász emléktábláját a Batsányi J. téren (Panteon). Az emléktáblát Nyári József kőfaragó készítette.

2009                                10 éve
Megjelent N. Horváth Erzsébet-Parapatics Tamás: Múltidéző – Tapolcai képes lapok című kötete.

2009                                10 éve
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a következő kitüntetéseket alapította: Tapolca és Környéke Kistérség Nevelésügyért, Tapolca és Környéke Kistérség Közművelődéséét, Tapolca és Környéke Kistérség Egészségügyért, Tapolca és Környéke Kistérség Közszolgálatért.

2009. január 15-25.     10 éve
Az olaszországi Piacenzában rendezett díszmadár világkiállításon Pócsi Béla két arany-, két ezüst- és egy bronzérmet nyert madaraival.

2009. március               10 éve
Tapolca város díszpolgári címet adományozott Ács Jánosnak, a város egykori polgármesterének.

2009. március 17.          10 éve
Ünnepélyesen átadták üzemeltetésre a Juhász Gyula u. 41-43-45. számú háztömbjeiben a napkollektoroktól nyert energiával üzemeltetett kazánokat.

2009. március 29.       10 éve
Ács János tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt e napon időközi polgármester-választást tartottak, amelyet 62,71%-os eredménnyel Császár László, a FIDESZ jelöltje nyert meg.

2009. április 7.             10 éve
Világszínvonalú épületgépészeti mérőlabort adtak át a Széchenyi István Szakképző Iskolában. A beruházás pályázati támogatás segítségével valósult meg.

2009. július                  10 éve
Átadták a Tapolcai Városszépítő Egyesület nyertes pályázatának köszönhetően elkészült Déli Városkaput.

2009. augusztus         10 éve
A Balaton Fejlesztési Tanácshoz benyújtott sikeres pályázat eredményeként új tárlatrész – a lapidárium, azaz a kőtár – nyílt meg a múzeum pincehelyiségében.

2014                                5 éve    
Rabruha és játékmackó címmel jelent meg Kertész Károly és Németh István Péter könyve a holokauszt tapolcai áldozatainak emlékére.

2014                                5 éve 
Megjelent N. Horváth Erzsébet-Parapatics Tamás: Történelmi jelen – Tapolcai képes lapok című könyve.

2014. január 21.          5 éve
“A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű projekt részeként 200 millió forint ráfordítással megújult Wass Albert Könyvtár és Múzeum ünnepélyes újranyitása.

2014. március              5 éve
Tapolca város díszpolgári címet adományozott Péni Bélának, a zeneiskola igazgatójának.

2014. március 13.        5 éve
Tapolca város polgármestere e napon vette át a Parlamentben a Fogyatékos Emberek Szervezetének Tanácsa által a Tapolcának odaítélt “Befogadó település” kitüntető címet.

2014. március 14.        5 éve
A Balaton Fejlesztési Tanácshoz benyújtott sikeres pályázat és több mint 7 millió forint beruházásával megújult a Hősök tere, amit ünnepélyes keretek köztöt adtak át. A tér új burkolatot kapott és akadálymentesítették. Fákat és egynyári növényeket telepítettek.

2014. március 29.       5 éve
Tapolca első játékfilmjének bemutatója a Városi Moziban. A film – amelyet a Tapolca Városi Televízió készített Molnár Ferenc Liliom című művéből – a TÁMK Amatőr Színjátszó Körének közreműködésével készült.

2014. szeptember        5 éve
A Batsányi János Gimnáziumban felavatták a névadóról készült domborművet, Túri Török Tibor alkotását.

2014. október 7.          5 éve
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Tapolca belvárosának egy részét gyógyhellyé minősítette.

 

Forrás: Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Helyismereti gyűjtemény