Beiratkozás

Abban az esetben, ha a beiratkozó 16 év alatti vagy gyámság/gondnokság alatt áll, az érte jót­állást vállalótól is a fenti adatokat, valamint a Jótállói nyilatkozat aláírását kérjük.

A kedvezményes és ingyenes tagságra való jogosultságot a beiratkozáskor és annak megújí­tásakor is igazolni kell!

A beiratkozó a Belépési nyilatkozat aláírásával kötelezi magát a Használati Szabályzat rá vonatkozó részeinek betartására.

A beiratkozott olvasójegyet kap, amelyet megőrizni és a könyvtárhasználat alkalmával fel­mutatni köteles. Az olvasójegy másra át nem ruházható, az esetleges visszaélésekből adódó károkért a tulajdonos felel. Elveszítését vagy megrongálódását be kell jelenteni. Csak érvé­nyes olvasójegy tulajdonosa kölcsönözhet.