Batsányi emlékszoba

Batsányi János az 1770-es évek elején mint kisdiák, a mai múzeum épületének falai között sajátította el az írás, olvasás és számolás tudományának alapjait. Innen indult további tanul­mányainak színterei, majd az országos hírnév felé.

A kiállítás anyaga három megkülönböztetett módon bemutatott Batsányi-emléket tár a láto­gatók elé: a költő 1827-es kiadású, Pesten megjelent verseskötetének eredetijét, az 1795-ben latin nyelven Sententiae címmel kiadott, a Martinovics-összeesküvésben részt vevők vádiratát és Batsányi János eredeti, feleségével, Baumberg Gabriellával közös síremlékét.