A több mint 16 ezer lakosú város, a róla elnevezett medence közepén, ősi közlekedési utak csomópontjában, a síkságból kiemelkedő alacsony hátságon fekszik. Az ujkőkor óta lakott hely. Először 1182-1184 között említik írásban, Topulza néven. Szláv eredetű nevét valószínűleg az itt fakadó meleg vizű forrásokról kapta. Királyi adományozások során a helység már 1217 körül Turul ispán birtoka lett, aki a Templom-dombon alakította ki gazdasági központját és kegyúri templomát. Nagy Lajos 1378-ban kelt adománylevele a települést mezővárosként említi.

A XV. század második felében a városlődi karthauzi szerzetesek építettettek várkastélyt ugyanitt. A mohácsi csata után a török portyázók, Szapolyai János és Ferdinánd király seregei felváltva pusztították a települést. A XVII. sz. közepén Széchenyi György veszprémi püspök újjáépíttette a vá- rat, palánkkal vette körül a mezővárost és hajdúkat telepített le. Az erősséget végül a XVIII. sz. elejétől kezdték lebontani, köveiből emelték a templomot, plébániát és iskolát. A város fejlődése különösen a XIX. századi vasútépítkezések után indult meg. Ennek során a környék gazdasági, különösen borászati központja lett. A század végén elvesztett városi rangját 1966. március 31-én kapta vissza. Ekkor települt ide a környező bauxitbányák igazgatósága, ami modernizálódását nagyban előmozdította. Más ipari üzemek betelepülésével, a helyi kereskedelem szélesedésével, iskolahálózatának, közművelődési intézményeinek kiépülésével, a Balaton - felvidék egyik jelentős kisvárosává vált. A városkép átalakult, és szellemi - kulturális hagyományai egyre jelentősebbek a térség életében. Az önkormányzat létrejöttével (1990) a településfejlődés új lendületet vett, amelynek során a komplex településfejlesztés révén a közigazgatás, a gazdaság, az iskolahálózat, a kultúra valamint az idegenforgalom és a szolgáltatások területén a térség meghatározó városává lett.

További információk: http://www.tapolca.hu oldalon.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SZJA 1%

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítványt! Adószám: 19261155-1-19

WIFI

WIFI routerünkön keresztül csatlakozhat a világhálóra saját hordozható számítógépével is.

© 2011 Wass Albert Könyvtár és Múzeum. Minden jog fenntartva. - A weboldalon található írott-, képi-, és hanganyagok csak a Wass Albert Könyvtár engedélyével jeleníthetőek meg más médiákban! Minden közlés esetén meg kell jelölni forrásként a www.vktapolca.hu internetes címet!