„Mik a csillagos ég csodái egy könyvtárhoz képest!” (Jókai Mór)

 

Városunkban első ízben rendezett könyvtár nyomaival 1872-73-ban a Gazdasági Felsőbb Népiskolában találkozhatunk.

Az első közkönyvtár 1902-ben alakult a Földművelésügyi Minisztérium által ajándékozott 500 kötettel. A könyvállomány a háború alatt szétszóródott.

A két háború között a különböző egyletek és körök működtettek kisebb könyvtárakat.

Az 1945 után gyorsan szaporodó különböző egyleti, hivatali, munkahelyi könyvtárak izoláltságuk, rendezetlenségük miatt hamar megszűntek, vagy beleolvadtak nagyobb közgyűjteményekbe.

A mai könyvtár elődje 1949-ben letéti népkönyvtárként alakult pár száz kötettel.

1953-tól községi könyvtárként, majd 1956. január 1-jétől már Járási Könyvtár néven működött, amelyet 1966. április 1-jétől Városi-Járási Könyvtárnak neveztek. A járások megszűnésekor neve Városi Könyvtárra módosult.

1996. május 1-jétől a városi múzeumot (alapításának éve 1981) a városi könyvtárhoz csatolták.

2006. október 1-jétől az intézmény neve Wass Albert Könyvtár és Múzeum.

2007. augusztusában intézményi összevonás történt a tapolcai Tamási Áron Művelődési Központtal és a diszeli Csobánc Művelődési Házzal, így a könyvtár ettől az időtől a Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ nevet viselte.

2008. február 1-jétől­ - újabb átszervezés eredményeként – könyvtárunk ismét Wass Albert Könyvtár és Múzeum néven folytatja működését.

1966-tól a könyvtár 53 falu módszertani irányítását látta el 1995-ig.

Az intézmény nép- és községi könyvtárként az akkori Varjú étterem Iskola utcai épületében működött 1949-től.

Járási könyvtárként a Tó-parton – a Batsányi tér 11. szám alatt – került elhelyezésre 1961-ben.

1963-ban a gyermekrészlegnek külön helyiséget biztosítottak a Kossuth u. 9. szám alatt, majd 1973-tól a Szentháromság tér 11. szám alatti épületben.

1989. december 24-én tűzesetből kifolyólag az épületben és az állományban oly mértékű károk következtek be, amelyek lehetetlenné tették a további működést. Így a fenntartó a könyvtár mai épületében, az egykori Pártszékházban – a Batsányi u. 1. szám alatt – biztosított helyet a gyermekrészlegnek.

A könyvtár egyéb részlegei 1992-ben, majd a felnőtt olvasószolgálat 1996-ban, ugyancsak ebben az épületben kerültek elhelyezésre.

Könyvtárunk folyamatosan figyelemmel kísérte a kistérségi falvak könyvtárainak helyzetét, tevékenységét. 2006-ban vette kezdetét a máig is gyümölcsöző kistérségi könyvtári együttműködés, így mára 29 településen „éledt újjá” működik rendeltetésszerűen a könyvtári ellátás.

A teljes gyűjteményt és a rá épülő munkát a TextLib integrált számítógépes rendszerrel végezzük.

Intézményünk könyvtári rendezvények szervezésével színesíti a szolgáltatásainak palettáját.

Az intézményhez tartozó Tapolcai Muzeális Gyűjtemény anyaga sok helyi értéket hordozó, jelentős nagyságrendű (mintegy 10.800 műtárgy).

A múzeumban (Tapolca, Templom-domb 8.) jelenleg a következő állandó kiállítások tekinthetők meg: iskolatörténeti kiállítás, Batsányi Emlékkiállítás, tanszer- és szemléltetőeszköz-történeti tárlat, középkori kőtár.

SZJA 1%

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítványt! Adószám: 19261155-1-19

WIFI

WIFI routerünkön keresztül csatlakozhat a világhálóra saját hordozható számítógépével is.

© 2011 Wass Albert Könyvtár és Múzeum. Minden jog fenntartva. - A weboldalon található írott-, képi-, és hanganyagok csak a Wass Albert Könyvtár engedélyével jeleníthetőek meg más médiákban! Minden közlés esetén meg kell jelölni forrásként a www.vktapolca.hu internetes címet!