Intézményünk működésének kezdeteitől figyelemmel kíséri a kistérségi falvak könyvtárainak helyzetét, munkáját és mindig arra törekedett, hogy tevékenyen részt vállaljon abban. 1966-1995 között 53 falu módszertani ellátását koordinálta. Miután az addig jól működő rendszer megszűnt, a kistelepülések könyvtárainak jó részével ugyanez történt. Más falvakban fennmaradt a könyvtár, de a szükséges infrastrukturális feltételek és a gyűjtemény gondozása hiányában alacsonyabb színvonalú szolgáltatásokkal és elavult, megrongálódott állománnyal működött tovább.

2005-ben végzett felmérésünk adatai alapján bebizonyosodott, hogy a Tapolcai kistérség könyvtárai – az országos tendenciát igazolva – halmozottan hátrányos helyzetben vannak a nagyobb közigazgatási egységekkel szemben. A fennálló helyzet javításának érdekében kezdeményeztük az együttműködés megindítását a települési könyvtárak között. Az első sikerek 2006-ban mutatkoztak meg: intézményünk könyvtárellátási szerződést kötött a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával könyvtári ellátás biztosítása és a mozgókönyvtári feladatok ellátása céljából. Ekkor a kistérség települései közül 13 csatlakozott a szerződéshez. Ma már 29 falu tartozik az ellátórendszerhez és működik színvonalas szolgáltatóhelyként.

A Tapolcai kistérségben a mozgókönyvtári ellátás terve a kezdetektől kedvező fogadtatással és segítő szándékkal találkozott. Ennek eredményeképpen mára minőségi változás következett be a falvak könyvtárainak működésében, amelyet a jövőben is szeretnénk fenntartani és amennyiben lehetséges, magasabb szintre fejleszteni.

SZJA 1%

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítványt! Adószám: 19261155-1-19

WIFI

WIFI routerünkön keresztül csatlakozhat a világhálóra saját hordozható számítógépével is.

© 2011 Wass Albert Könyvtár és Múzeum. Minden jog fenntartva. - A weboldalon található írott-, képi-, és hanganyagok csak a Wass Albert Könyvtár engedélyével jeleníthetőek meg más médiákban! Minden közlés esetén meg kell jelölni forrásként a www.vktapolca.hu internetes címet!